top of page

Sınıf Öğretmenleri için Pinoo

Eğitim sisteminde, ezbere dayalı, eleştiri yapmayan, sorgulamayan bireyler yerine, problemlere yaratıcı çözümler bulabilen, eleştirel düşünebilen, işbirlikli çalışabilen kısacası 21.yy becerileri ile donatılmış bir neslin yetiştirilmesi gereklidir. Tüm bu becerilerin erken yaşta kodlama eğitimi ile kazandırılması planlanmaktadır. İşte bu noktada en büyük görev öğretmenlere düşmektedir.

Kodlama sadece bilgisayar bilimleri ile sınırlı değildir. Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik gibi disiplinler arası öğrenme açısından da çok önemlidir. Bu disiplinlerin bir arada verildiği yaklaşıma STEM eğitimi denmektedir. STEM eğitimi kapsamında bu alanların robotik ve kodlama ile bütünleştirilerek çocuklara verilmesi, anlaşılması zor olan soyut kavramların somutlaştırılmasını sağlar.

İlköğretim seviyesindeki çocuklar için öğrendikleri bilgiler çoğunlukla soyut kalmaktadır. Bu bağlamda robotik ve kodlama, bilgileri somutlaştırmak için en etkili yollardan biridir. Böylelikle öğrenme daha anlamlı ve kalıcı hale gelir.

Sınıf öğretmeni; ilköğretimin birinci kademesinin hemen hemen tüm derslerinde öğrencilere eğitim veren öğretmen olarak, öğrencilerin eğitim süreçlerinde anahtar görev üstlenmektedirler. Eğitimin ilk yıllarında çocuklar aslında öğrenmeyi öğrenirler ve keşfetmeye oldukça açıktırlar. Bu süreçte kodlamayı doğru araçlarla çocuklara vermek ve onlara rehber olmak oldukça önemlidir. Pinoo çocukların kolay ve eğlenceli bir şekilde kodlamaya giriş yapmalarına imkân sunmaktadır.

Sınıf öğretmenleri birçok alana hâkim olmak durumundadırlar. Sınıf öğretmenlerinin akademik hayatlarında aldıkları eğitime bakıldığında kodlama eğitimi almadıkları hatta hemen hemen bilgisayar kullanımını temel seviyede öğrendikleri söylenebilir. Pinoo kart üzerindeki kapılar ile sensör ve modüllerin renkler yardımıyla eşleşmesi, bağlantı kolaylığı ve blok tabanlı görsel kodlama imkanıyla sınıf öğretmenlerine de oldukça kolaylık sağlayacaktır. Pinoo kartın sunduğu kolaylığı, eğlenceli öğrenmeyi ve sınırsız proje üretme olanağını gören sınıf öğretmenlerimiz bu motivasyonla öğrencilerine çok daha faydalı olacaklardır.

Sınıf öğretmenleri Pinoo setlerini müfredatlarına entegre ederek derslerini çok daha keyifli hale getirebilirler. Örneğin türkçe dersinde eş anlamlı kelimelerin eşleştiriliği bir oyun, matematikde hız problemlerini çözmek için kullanılan bir robot, fen dersinde vücudumuzun bölümlerini anlatan bir çalışma, sosyal bilgiler dersinde coğrafi bölgeleri öğreten bir harita sistemini pinoo setleriyle rahatlıkla yapabilirler. Böylelikle öğrenme hem daha eğlenceli hem de kalıcı ve somut hale gelecektir.

Pinoo kullanarak çocuklarla birlikte kodlamaya, üretmeye ve soyut kavramları somutlaştıran çalışmalar yapmaya başlayabilirsiniz…ææ

Comments


bottom of page