top of page

Flappy Bird

Projenin Amacı: Pinoo Minoo kartını kullanarak flappy bird oyunu oluşturmak.

Süre: 2 ders

Yaş Grubu: 7 yaş ve üzeri

Kazanımları:

  • Pinoo Minoo kartının kullanımını öğrenir.

  • Oyun tasarımı oluşturma becerisi gelişir.

  • Algoritma kurma becerisi gelişir.

  • Kodlama becerisi gelişir.

 

Kullanılması Gereken Malzemeler: Scratch programı, Pinoo Minoo Kartı, İki adet krokodil (timsah) kablo.

 

 

 

Tasarım için Gereken Malzemeler: Mukavva, alüminyum folyo, silikon tabancası, makas

 

 

Proje Yapılışı:

 

Mukavvaya orta büyüklükte bir kuş resmi ve boru çiziyoruz ve kesiyoruz. Bu bizim gamepad'imiz olacak. Dilerseniz siz başka bir çizimi de kullanabilirsiniz.

Kuşu dilediğimiz gibi süslüyoruz ve gövde bölümüne bir dikdörtgen bir delik açıyoruz.

  

Dikdörtgen kısmı alüminyum folyo ile kaplıyoruz.

Kuş ile boruyu üst üste yapıştırarak tek bir tasarım elde ediyoruz.

Pinoo minoo kartını alıyoruz ve toprak kısmına bir kablo space tuşuna başka bir krokodil kablo takıyoruz.

 

Gamepad in arkasını çeviriyoruz ve dikdörtgen boşluğu doldurduğumuz alüminyum folyonun bir ucuna space tuşuna taktığımız kablonun boştaki ucunu takıyoruz.

***Toprağa taktığımız kablonun diğer ucu boşta kalacaktır.

 

Kodlama kısmı için scratch uygulamasını kullanacağız.

Kodlama kısmında öncelikle oyun tasarımını yapacağız. Bunun için kedi kuklasının üzerinde mouse'un sağ tuşuna tıklayarak kediyi siliyoruz. Daha sonra kuklayı bilgisayarından seç butonuna tıklayarak sırası ile bird ve engel kuklalarını ekliyoruz.

 

Sahne tasarımını değiştirmek için ise sol tarafta bulunan dekoru kütüphaneden seç butonuna tıklıyoruz ve kütüphaneden blue sky isimli dekoru ekliyoruz. Siz hayal gücünüze göre dilediğiniz sahne tasarımını seçebilirsiniz.

 

Engel kuklasını seçip orta bölümde bulunan kılıklar kısmına geçiyoruz. Kılık üzerine gelip mouse un sağ tuşuna tıklayarak kopyasını çıkart seçeneğine tıklıyoruz. Üç adet kılık oluşturuyoruz.

 

Oyun sırasında sürekli olarak rastgele engeller oluşmasını isteyeceğimiz için eklediğimiz engel kılıklarının yüksekliklerini değiştiriyoruz.

 

Bird kuklasını seçiyoruz ve diziler bölümüne geliyoruz. Oyun yeşil bayrağa tıklandığında başlasın istiyoruz bu yüzden olaylar menüsünden yeşil bayrağa tıklandığında komutunu alıyoruz.

 

 

Oyun başladığında bird kuklasının hep aynı konumda olmasını istiyoruz. Bu yüzden hareket sekmesinden x:-212 y:25 komutunu alıyoruz burada x ve y 'ye karşılık gelen sayılar sizde değişiklik gösterebilir.

Biz burada x ve y'ye karşılık gelen ifadeleri x: -202 y: 115 olarak değiştiriyoruz.

 

Bird kuklasının hareketini klavyedeki boşluk tuşunu kullanarak sağlayacağız.Bu yüzden sürekli olarak klavyedeki boşluk tuşuna basılıp basılmadığını kontrol etmemiz gerekiyor. Kontrol sekmesinden sürekli tekrarla blogunu alarak işe başlıyoruz.

Boşluk tuşunun basılı olup olmadığı kontrol edebilmek için kontrol sekmesinden eğer değilse bloğunu alıyoruz ve koşul kısmına algılama sekmesinden boşluk tuşu basılı mı? kod bloğunu yerleştiriyoruz. Eğer boşluk tuşu basılı ise kuklamız yukarıya doğru yönelsin(yani 70 derece dönsün) ve dikey (y) ekseninde 3 adım hareket etsin. Bunun için hareket sekmesinden 90 yönüne dön komutunu alıyoruz ve 90 rakamını 70 olarak güncelliyoruz. Hareket edebilmesi içinse yine aynı sekmeden y 'yi 10 arttır komutunu alıyoruz ve 10 rakamını 3 olarak güncelliyoruz.

 

Bunun için hareket sekmesinden 90 yönüne dön komutunu alıyoruz ve 90 rakamını 130 olarak güncelliyoruz. Hareket edebilmesi içinse yine aynı sekmeden y 'yi 10 arttır komutunu alıyoruz ve 10 rakamını -3 olarak güncelliyoruz. Eğer kuklamız oyun sırasında engele veya zemine çarpar ise kukla oyun bitti desin ve oyun başa dönsün istiyoruz. Bunun için kontrol sekmesinden eğer ise bloğu alıyoruz ve koşul bölümüne kontrol sekmesinden veya komutunu yerleştiriyoruz.

 

Veya blogunu boş olan ilk kutucuna algılama sekmesinden fare oku na değdi mi blogunu yerleştiriyoruz ve minik okuna tıklayarak fare oku ibaresini engel olarak değiştiriyoruz.

İkinci kutucuğuna ise yine algılama menüsünden rengine değdi mi komutunu yerleştiriyoruz ve renk kutucuğuna  tıklayarak oluşan imleç ile sahnenin zemin rengini seçiyoruz.

Eğer koşul sağlandı ise kukla oyun bitti desin 2 sn ve oyun dursun. Görünüm sekmesinden Hello! de 2 sn komutunu alıyoruz ve Hello! ibaresini Oyun Bitti olarak değiştiriyoruz. Oyunu bitirmek içinse kontrol sekmesinden hepsi dursun kod bloğunu alıyoruz.

***Yeşil bayrağa tıklayalım ve klavyeden boşluk tuşuna basarak bird kuklasının hareketini gözlemleyelim.

 Engel kuklasına tıklayalım. Kukla yeşil bayrağa basıldıktan sonra başlangıçta gizlenecek daha sonra ise sürekli olarak rastgele kılık değiştirecek ve yatay olarak(x ekseninde) hareket edecek.

 

Kukla yeşil bayrağa basıldıktan sonra gizlenmesi için Olaylar sekmesinden Yeşil bayrağa tıklandığında komutunu alıyoruz daha sonra ise görünüm menüsünden gizlen komutunu alt bölümüne yerleştiriyoruz. Kuklanın sürekli olarak rastgele aralıklarla ile ikizini oluşturması için işe kontrol sekmesinden sürekli tekrarla komutunu alarak başlıyoruz. İçerisine kontrol sekmesinden 1 sn bekle bloğunu yerleştiriyoruz.

 

 

1 sn bekle bloğunun 1 ibaresi yerine işlemler sekmesinden 1 ile 10 arasında bir sayı tut bloğunu yerleştiriyoruz.1 ile 10 rakamlarını 0.5 ile 2 olarak değiştiriyoruz.İkizi oluşturması için ise kontrol sekmesinden kendimin ikizini yarat kod bloğun alıyoruz. Engel kuklası ikizini yarattığında öncelikle görünecek daha sonra ise rastgele kılık değiştirecek. Bunun için kontrol sekmesinden ikiz olarak başladığımda komutu alıyoruz ve altına görünüm menüsünden görün komutunu yerleştiriyoruz.

 

 

Rastgele kılık değiştirmesi için görünüm menüsünden engel1 kılığına geç kod bloğunu alıyoruz. Rastgele olarak kılık değiştirme işlemi için işlemler sekmesinden 1 ile 10 arasında bir sayı tut bloğunu yerleştiriyoruz.1 ile 10 rakamlarını 1 ile 3 olarak değiştiriyoruz.

Engelin daima belli bir konumda görünmesi için hareket sekmesinden x:312 y:25 noktasına git komutunu alıyoruz burada x ve y 'ye karşılık gelen sayılar sizde değişiklik gösterebilir.

Biz burada x ve y'ye karşılık gelen ifadeleri x: 250  y: 31 olarak değiştiriyoruz.

 

Engel kuklasının yatay olarak(x ekseninde) hareket edebilmesi için Kontrol sekmesinden 10 defa tekrarla komutunu alıyoruz. 10 rakamını 95 olarak değiştiriyoruz.(95 burada ortalama bir değer).

Yatay hareketi için ise hareket sekmesinden x'i 10 arttır komutunu alıyoruz ve 10 rakamını -5 olarak değiştiriyoruz.

 

Kuklanın yarattığı tüm ikizlerin sahnede görünmemesi için yaratılan her ikizin görevi sona erdiğinde silinmesi gereklidir. Bunun için kontrol sekmesinden bu ikizi sil komutunu alıyoruz.

Yeşil bayrağa tıklayarak oyunun çalışmasında herhangi bir sorun var mı kontrol edelim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pinoo minoo kartımızı bağlantı kablosu ile bilgisayara bağlıyoruz. Toprak kablosunu avuç içimizde tutuyoruz. kuş üzerindeki alüminyum folyaya basarak Oyunu oynamaya başlayabiliriz.

1.jpeg
2_17dae423-0d9a-4f29-a956-67debd32899b_480x480.jpg
3.JPG
4.jpeg
5.jpeg
6.jpeg
7.jpeg
8.jpeg
9.jpeg
10.jpeg
11.JPG
12.JPG
13.JPG
14.JPG
15.JPG
16.JPG
17.JPG
20.JPG
24.JPG
26.JPG
28.JPG
29.JPG
30.JPG
31.JPG
32.JPG
33.jpeg
bottom of page